Call Us: (+66-2)193 9195   |   Email: booking@thailandbestprice.com  |  line @aminters

Buddhist Pilgrimage Tour by Helicopter

 

Helicopter Tour
ทัวร์อินเดีย 3 วัน สามเหลี่ยมแห่งอารยธรรม 
เส้นทาง นิวเดลี - อัครา - ชัยปุระเมืองเดลี (เมืองหลวงทางด้านการปกครองของอินเดีย) เป็นหนึ่งในเสาหลักของสามเหลี่ยมอารยธรรมแห่งอินเดียทางตอนเหนือ เป็นเมืองที่สะท้อนสีสันและอรรถรสทางความหลากหลายของอินเดีย เดลีเป็นเมืองหนึ่งที่จะสร้างแรงบันดาลใจ ความอัศจรรย์ น่าหลงใหล และความประทับใจทั่วทุกมุมเมือง อาทิเช่น ประตูเมืองอินเดีย, ป้อมแดง, จามามัสยิด, จันดีโชค, หอสูงกุตับมีนาร, ชันตรมันตระ, วัดดอกบัว, วัดลักษมีนารายณ์, อักชารดาห์ม และอีกหลากหลายสถานที่ล้ำค่าในเมืองเดลี

เมืองอัครา ที่ตั้งอนุสรณ์สถานที่ถูกถ่ายรูปมากที่สุดในโลกนั่นคือ ทัชมาฮาลซึ่งถูกสร้างด้วยหินอ่อนสีขาวอย่างงดงาม เป็นป้อมปราการที่โอ่อ่าตั้งอยู่ริมแม่น้ำยมุนา ทัชมาฮาลถูกสร้างในศตวรรษที่ 17 โดยเจ้าชายขุร์รัมชึ่งต่อมาคือสมเด็จพระจักรพรรดิชาห์ชะฮัน (จักรพรรดิองค์ที่ 5 ในจักรวรรดิโมกุล) ผู้มีรักมั่นคงต่อพระมเหสีของพระองค์นั่นคือพระนางมุมตัซ มาฮาล ทัชมาฮาลเป็นอนุสรณ์แห่งความรักตลอดกาลของพระจักรพรรดิชาห์ชะฮันที่มีต่อพระมเหสี ใช้คนทำงานฝีมือทั้งหมด 20,000 คนจากทั่วประเทศ โดยทำงานตลอดทั้งวันทั้งคืน ใช้เวลาทั้งสิ้น 22 ปีในการสร้างสถาปัตยกรรมนี้

เมืองชัยปุระ เมืองหลวงที่มีความสวยงามดั่งภาพวาดแห่งรัฐราชสถาน เป็นที่รู้จีกกันในนาม “ นครสีชมพู “ ก่อตั้งเมื่อ 17 พฤศจิกายน ค.ศ. 1727 โดยมหาราชาสวาอี ชัยสิงห์ที่ 2 เมืองชัยปุระถือเป็นเมืองแรกที่มีการจัดผังเมืองไว้ล่วงหน้าในอินเดีย มีทั้งสวนที่สวยงามและสวนสาธารณะ อนุสรณ์สถานที่ดึงดูดใจและโรงแรมเก่าแก่ที่วิเศษ(ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นที่พักของมหาราชา) เป็นสิ่งที่มีคุณค่าพอแก่การชื่นชม การเที่ยวชมป้อมอาเมร์ พระราชวังซิตี้ ชันตรมันตระ ฮาวา มาฮาล ความร่าเริงแจ่มใสของคนกับเสื้อผ้าหลากหลายสีสันจะทำให้การเดินทางของคุณเป็นที่น่าจดจำกับนครสีชมพู

โปรแกรมการเดินทาง

 

วันที่ 1    เดลี - ทัชมาฮาล - ป้อมอัครา - ชัยปุระ
 • รับจากโรงแรมหรือที่พักโดยรถยนต์ปรับอากาศแบบส่วนตัวไปยังลานจอดเฮลิคอปเตอร์ปาลามหรือลานเฮลิคอปเตอร์ที่ ใกล้ที่สุด
 • ออกเดินทางจากสนามบินปาลามไปยังเมืองอัคราโดยเฮลิคอปเตอร์
 • บินชมความงดงามของทัชมาฮาลในมุมสูง
 • เดินทางถึง Hotel Jaypee Green Helipad-Agra หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่พาขึ้นรถยนต์หรูนำท่านไปชมความสวยงามของ ทัช มาฮาล ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตรจากลานเฮลิคอปเตอร์
 • เดินทางกลับโรงแรมเพื่อรับประทานอาหารกลางวัน
 • หลังจากรับประทานอาหารกลางวัน พนักงานขับรถจะพาไปยังป้อมอัคราโดยรถยนต์ ระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร จากนั้นเจ้าหน้าที่พาเที่ยวชมป้อมปราการก่อนเดินทางกลับ
 • เดินทางไปยังเมืองชัยปุระโดยเฮลิคอปเตอร์
 • เดินทางถึง ลานจอดเฮลิคอปเตอร์ พักที่โรงแรมที่เมืองชัยปุระ
 • หลังจากนั้นรับประทานอาหารค่ำพร้อมชมการแสดงและพักผ่อนทีโรงแรม (Raj Villas / Amanbagh / Samode palace หรือเทียบเท่า)

 

วันที่ 2     ชัยปุระ - เดลี
 • รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
 • เจ้าหน้าที่จะพาขึ้นรถไปเที่ยวชมเมืองชัยปุระ รวมไปถึงซิตี้พาเลส (City Palace) ป้อมแอมเมอร์ (Amer Fort) ชัล มหัล (Jal Mahal) และฮาวา มาฮาล (Hawa Mahal)
 • รับประทานอาหารกลางวันแบบราชสถานดั้งเดิม
 • แวะช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่น่าสนใจมากมาย
 • เดินทางกลับโรงแรมเพื่อขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปยังเมืองเดลี
 • เมื่อถึงที่สนามบินปาลามที่ ณ เมืองเดลีแล้ว จากนั้นนั่งรถยนต์ปรับอากาศกลับไปยังโรงแรม
 • รับประทานอาหารเย็นและพักผ่อนที่โรงแรม (Hotel Oberoi /The Leela / ITC Maurya หรือเทียบเท่า)

 

วันที่ 3    ทัวร์ชมเมืองนิวเดลี
 • รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
 • เจ้าหน้าที่จะพาขึ้นรถยนต์หรูส่วนตัวไปเที่ยวชมเมืองเดลี รวมไปถึงประตูเมืองอินเดีย (India Gate) ป้อมแดง (Red Fort) จามามัสยิด (Jam Masjid) จันดีโชค (Chandni Chowk) หอสูงกุตับมีนาร์ (Kutub Minar) ชันตรมันตระ (Jantar Manta) และวัดดอกบัว (Lotus Temple) เป็นต้น
 • รับประทานอาหารกลางวันที่ Kareems / ITC Maurya Bukhara หรือเที่ยบเท่า
 • เดินทางกลับโรงแรมเพื่อรับสัมภาระ

 

divider 1

แพ็คเกจรวม:
arrow 86 ห้องพักหรูที่โรงแรม ระดับ 5 ดาว 2 คืน ( 1 คืนที่ Jaipur และ 1 คืนที่ Delhi)
arrow 86 ไกด์ท้องถิ่นให้บริการในการเที่ยวสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
arrow 86 ตั๋วเข้าชมทัชมาฮาลและป้อมอัครา
arrow 86 บริการรับ-ส่งแบบส่วนตัว ระหว่าง โรงแรมที่เดลี ไปยังลานเฮลิคอปเตอร์ ปาลาม
arrow 86 ผู้ประสานงานที่สนามบินเดลี, ลานเฮลิคอปเตอร์ที่เมืองอัคราและลานเฮลิคอปเตอร์เมืองชัยปุระอำนวยความสะดวกกับลูกค้าไปยังเฮลิคอปเตอร์
arrow 86 รวมค่าขี่ช้างที่ป้อมแอมเมอร์ ณ เมืองชัยปุระ
arrow 86 การต้อนรับพร้อมพวงมาลัยเมื่อเดินทางถึง
arrow 86 รวมค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางเที่ยวชมสถานที่ตามท้องถิ่นในเมืองอัครา, เดลี และชัยปุระ
arrow 86 รวมอาหารทุกมื้อ (อาหารเช้า,กลางวัน,เย็น) ตามรายการที่ระบุ
arrow 86 บริการเอ็กคลูซีฟเพื่อเก็บความทรงจำที่ประทับใจและมีค่าให้กับท่านด้วยการบริการช่างภาพส่วนตัวในจุดท่องเที่ยวต่างๆ
arrow 86 ของที่ระลึกเฉพาะแต่ละพื้นที่ของ Angra, Jaipur และ Delhi
arrow 86 ประกันการเดินทางระว่างใช้บริการตามรายการที่ระบุ
arrow 86 ระหว่างนั่งเฮลิคอปเตอร์มีบริการเครื่องดื่มหรือของว่างเล็กน้อย (ไม่มีแอลกอฮอล์บนเครื่อง)
arrow 86 สำหรับลูกค้าผู้มีเกียรติของเราทุกท่าน ทางบริษัทมีของที่ระลึกมอบให้เมื่อจบทริป

 

แพ็คเกจไม่รวม:
arrow 86 ราคาค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศบินไปยังเมืองเดลี
arrow 86 เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
arrow 86 ค่าที่พักนอกเหนือจากรายการที่ระบุ
arrow 86 ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ

 

 • ราคาแพ็คเกจ
 • ราคาเริ่มต้น : 146,900 บาท BOOK NOW
  ราคาต่อท่าน/แพ็คเกจ (อย่างน้อย 5 ท่าน)
 • arrow 37 การยืนยันการจอง: ชำระ 50% ของยอดเต็มล่วงหน้า และชำระส่วนที่เหลือ 30 วันก่อนเดินทาง arrow 37

ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (ถ้ามี):
arrow 37 โรงแรมระดับ 5 ดาวในเมืองเดลี
arrow 37 การเพิ่มระยะเวลาการพักโรงแรมที่อัครา ชัยปุระ และเดลี (ถ้าต้องการ)

หมายเหตุ:
arrow 37 เฮลิคอปเตอร์สามารถอำนวยความสะดวกได้ถึง 4 ท่าน/ที่นั่ง ในหนึ่งลำ
arrow 37 หากลูกค้ามีมากกว่า 4 ท่าน + 1 ท่าน สามารถจองเพิ่มได้อีก 1 ลำ
arrow 37 หากจำนวนลูกค้าน้อยกว่า 4 ท่าน จะคิดราคาเต็มสำหรับ 5 ท่าน

ข้อตกลงและเงื่อนไข:
arrow 37 การให้บริการเที่ยวบินจะต้องขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ลม หมอก สภาวะในการมองเห็น และตารางเที่ยวบินอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ความปลอดภัย ข้อจำกัดในการปฎิบัติการบิน
arrow 37 การยืนยันเที่ยวบินขึ้นอยู่กับสถานะการว่างของที่นั่ง ณ เวลาจอง และการจองจะถูกยืนยันเมื่อได้รับเงินล่วงหน้าครบจำนวนเท่านั้น การลงจอดจะต้องได้รับการอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ ทีมีหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบ
arrow 37 ผู้โดยสารได้รับอนุญาตให้นำสัมภาระไม่เกิน 5 กิโลกรัมต่อท่านขึ้นเครื่อง และต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 75 กิโลกรัม

ค่าธรรมเนียมการยกเลิก:
arrow 37 หากมีการยกเลิกเที่ยวบินก่อนวันเดินทางภายใน 30 วัน เก็บค่าดำเนินการการยกเลิก 25%
arrow 37 หากมีการยกเลิกเที่ยวบินก่อนวันเดินทางภายใน 21 วัน เก็บค่าดำเนินการการยกเลิก 50%
arrow 37 หากมีการยกเลิกเที่ยวบินก่อนวันเดินทางภายใน 14 วัน เก็บค่าดำเนินการการยกเลิก 100%

 

จองเฮลิคอปเตอร์ทัวร์ในอินเดีย กับเราได้แล้ววันนี้ icon hot

ทริปแสวงบุญอินเดีย-เนปาล 5 วัน

ทริปแสวงบุญอินเดีย-เนปาล 5 วัน
เฮลิคอปเตอร์ทัวร์ 5 วัน 4 คืนนมัสการพุทธสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล

รายละเอียด

ทริปอินเดีย 3 วัน สามเหลี่ยมแห่งอารยธรรม

ทริปอินเดีย 3 วัน สามเหลี่ยมแห่งอารยธรรม
เฮลิคอปเตอร์ทัวร์ 3 วัน 2 คืนเส้นทาง นิวเดลี - อัครา - ชัยปุระ

รายละเอียด

ทัวร์อินเดีย 1 วัน ทัชมาฮาล อัครา

ทัวร์อินเดีย 1 วัน ทัชมาฮาล อัครา
เฮลิคอปเตอร์ทัวร์ 1 วัน เส้นทาง นิวเดลี - ทัชมาฮาล - ป้อมอัครา - นิวเดลี

รายละเอียด

ทัวร์อินเดีย 1 วัน ชัยปุระ พระราชวังแห่งสายลม

ทัวร์อินเดีย 1 วัน ชัยปุระ พระราชวังแห่งสายลม
เฮลิคอปเตอร์ทัวร์ 1 วัน เส้นทาง นิวเดลี - ชัยปุระ - นิวเดลี

รายละเอียด

Our Partner

 • JNTO Logo
 • KNTO Logo
 • Your Singapore Logo
 • HongKong Tourism Logo
 • Tourism Malaysia Logo
 • Incredible India Logo

  Copyright©2010 ThailandBestPrice.com. All Rights Reserved.

  AM INTER SERVICE CO.,LTD. || บริษัท เอเอ็ม อินเตอร์ เซอร์วิส จำกัด
  ที่อยู่: 290/230 หมู่บ้านกลางเมืองฯ เอส-เซ้นท์ ซอยลาดพร้าว 84 (สังคมสงเคราะห์ใต้ 1) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพ 10310
  Address: 290/230 Baan Klang Muang S-Sense Soi Ladprao 84 (Sangkomsongkrortai 1), Wangthonglang, Bangkok 10310
  HOTLINE: (+66-89) 920 4175 || Tel: (+66-2) 193 9195, (+66-2) 108 9412 || Fax: (+66-2) 108 9412 || Email: booking@thailandbestprice.com

  payment banner