line TBP98 (ติดต่อ 24/7)  | mobile phone 098-0968515  | Email: booking@thailandbestprice.com

ทัวร์ 1 วัน ซัปโปโร - ลานสกี (ฤดูหนาว)
One Day Ski Tour - Sapporo (Winter)

เดินทางได้ตั้งแต่ ธันวาคม 2566 - ต้นเดือน มีนาคม 2567
( ทัวร์ส่วนตัวสำหรับ 8 ท่านขึ้นไป )

 • ราคาเริ่มต้น ท่านละ
  3,850  บาท (ผู้ใหญ่และเด็กราคาเท่ากัน)   Book Now

พาท่านเพลิดเพลินที่ลานสกีไม่ไกลจากเมืองซัปโปโร ที่ลานสกีแห่งนี้ท่านจะได้สนุกกับ Snow Tubing และ กิจกรรมสกีมากมาย เหมาะสำหรับครอบครัวหรือผู้เริ่มเล่นสกี ก่อนเข้าโรงแรมแวะชมและชิมขนมที่มีชื่อเสียงของเกาะฮอกไกโด

จุดท่องเที่ยวไฮไลท์

 • ลานสกี Takino Suzuran
 • โรงงานช็อคโกแลต Shiroi Koibito Park
 • รถรับ-ส่งไปลานสกี แบบส่วนตัว

Takino Suzuran 18

Takino Suzuran 18

Takino Suzuran 17

Takino Suzuran 17

Takino Suzuran 14

Takino Suzuran 14

Takino Suzuran 1

Takino Suzuran 1

Takino Suzuran 11

Takino Suzuran 11

Sapporo Clock Tower

Sapporo Clock Tower

Former Hokkaido Government Building

Former Hokkaido Government Building

Shiroi Koibito Park 1

Shiroi Koibito Park 1

Shiroi Koibito Park

Shiroi Koibito Park

 

โปรแกรมการเดินทาง

 

09.00น. รับจากโรงแรมในซัปโปโร
ลานสกีที่ Takino Suzuran (ไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์สกี)
12.00น. อิสระทานอาหารกลางวัน (ไม่รวมค่าอาหาร)
14.00น. บริการรถรับจากลานสกีไปซัปโปโร
รถขับผ่านชม (อดีตอาคารศาลากลางจังหวัดฮอกไกโด, หอนาฬิกาซัปโปโร)
พาท่านแวะชมและซื้อขนมที่มีชื่อเสียงของฮอกไกโดที่ โรงงานช็อคโกแลต Shiroi Koibito Park
18.00น. นำท่านมาถึงโรงแรมที่พักในซัปโปโร

 

ราคาทัวร์รวม :
arrow 86 บริการรถยนต์แบบส่วนตัวพร้อมคนขับพาเที่ยวตามโปรแกรม (ไม่เกิน 8 ชม./วัน)
arrow 86 ค่าน้ำมัน/ค่าทางด่วน (ตามเส้นทางที่ระบุในรายการทัวร์)
arrow 86 คนขับพูดอังกฤษหรือคนขับญี่ปุ่นพร้อมผู้ช่วยพูดอังกฤษ คอยให้บริการตลอดการเดินทาง


ราคาทัวร์ไม่รวม :

arrow 86 ตั๋วเครื่องบินทุกประเภท
arrow 86 ค่าอาหาร
arrow 86 ค่าที่จอดรถ  (ถ้ามี)
arrow 86 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าของที่ระลึก และอื่นๆ
arrow 86 ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่มิได้ระบุในรายการทัวร์
arrow 86 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าบริการหัก ณ ที่จ่าย 3%
arrow 86 ค่าประกันภัยการเดินทาง ค่าประกันอุบัติเหตุ ในระหว่างการเดินทาง


เงื่อนไขและข้อกำหนด :

arrow 86 โปรแกรมการเดินทางเป็นไปตามเส้นทางที่กำหนดไว้
arrow 86 โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า ขึ้นอยู่กับเวลา สภาพอากาศ หรือเหตผลจำเป็นอื่นๆที่ไม่สามารถเดินทางในเส้นทางที่กำหนดไว้ได้ เป็นต้น
arrow 86 เด็กอายุตั้งแต่ 3 ขวบขึ้นไป คิดราคา เท่ากับผู้ใหญ่
arrow 86 ต้องมีจำนวนผู้เดินทางอย่างน้อย 8 ท่านขึ้นไปจึงสามารถออกทัวร์ได้
arrow 86 ทางบริษัทขออนุญาตยกเลิกทัวร์หากมีจำนวนผู้เดินทางไม่ถึงขั้นต่ำที่กำหนด (สอบถามกับเจ้าหน้าที่)
arrow 86 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจัดรถให้พอดีกับจำนวนผู้เดินทางในแต่ละวัน (โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า)
arrow 86 ทัวร์จะออกตรงเวลา โปรดมารอที่จุดนัดพบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 นาที เจ้าหน้าที่ไม่สามารถคืนเงินได้หากท่านมาไม่ทันเวลา หรือไม่สามารถใช้บริการได้
arrow 86 ไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี
arrow 86 ราคาทัวร์ไม่รวมประกันการเดินทาง หากต้องการทำประกันการเดินทางโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่

Hokkaido One Day Tour

ทัวร์ 1 วัน ฟาร์มโทมิตะ - บ่อน้ำสีฟ้า - นิงเกิลเทอเรส (โปรแกรม A)

ทัวร์ 1 วัน ฟาร์มโทมิตะ - บ่อน้ำสีฟ้า - นิงเกิลเทอเรส (โปรแกรม A) ราคาเริ่มต้น 3,990 บาท

ฟาร์มโทมิตะ + เที่ยวชมบ่อน้ำสีฟ้า + บุฟเฟต์เมล่อน + นิงเกิล เทอเรส

รายละเอียด

ทัวร์ 1 วัน สวนสัตว์ Asahiyama - บิเอะ (โปรแกรม B)

ทัวร์ 1 วัน สวนสัตว์ Asahiyama - บิเอะ (โปรแกรม B) ราคาเริ่มต้น 3,990 บาท

สวนสัตว์อะซาฮิยาม่า + ทุ่งดอกไม้ Hokusei-no-oka + ทุ่งดอกไม้ Miyama Pass + บ่อน้ำสีฟ้า + นิงเกิล เทอเรส

รายละเอียด

ทัวร์ 1 วัน สวนสัตว์อะซาฮิยาม่า-ชมทุ่งดอกไม้เมืองคามิฟุราโนะ (โปรแกรม C)

ทัวร์ 1 วัน สวนสัตว์อะซาฮิยาม่า-ชมทุ่งดอกไม้เมืองคามิฟุราโนะ (โปรแกรม C) ราคาเริ่มต้น 3,990 บาท

สวนสัตว์อะซาฮิยาม่า + Roller Coaster Road + ทุ่งลาเวนเดอร์ Hinode Lavender Garden + บ่อน้ำสีฟ้า + นิงเกิล เทอเรส

รายละเอียด

Hokkaido Package

5D4N Hokkaido Spring Package

5D4N Hokkaido Spring Package
โรงแรมที่พัก 4 คืน + อาหาร + รถท่องเที่ยวแบบส่วนตัวตลอดทริป

รายละเอียด

5D4N Hokkaido Summer Package

5D4N Hokkaido Summer Package
โรงแรมที่พัก 4 คืน + อาหาร + รถท่องเที่ยวแบบส่วนตัวตลอดทริป

รายละเอียด

Private Transportation

Private Transportation
บริการรถเช่า พร้อมคนขับ ในฮอกไกโด และ บริการรถรับส่งสนามบิน - โรงแรม

รายละเอียด

Our Partner

 • JNTO Logo
 • Your Singapore Logo
 • HongKong Tourism Logo
 • Tourism Malaysia Logo

  Copyright©2010 ThailandBestPrice.com. All Rights Reserved.

  บริษัท เอเอ็ม อินเตอร์ เซอร์วิส จำกัด
  ที่อยู่: 290/230 มบ.กลางเมืองฯ เอส-เซ้นท์ ซอยลาดพร้าว 84 (สังคมสงเคราะห์ใต้ 1) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ
  LINE ID: TBP98 | Hotline: 098-0968515 | Email: booking@thailandbestprice.com

  payment banner